Vakıf Hakkında

Vakfın gayesi, Bayburt Üniversitesinin şiarına uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve eğitim alanında devletin kamu hizmeti yükünü azaltmak için hayırlı çalışmalarda bulunmak azim ve kararı ile, üniversitenin;

  • Fizikî ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının geliştirilmesine destek olmak,
  • Akademik ve idari personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak,
  • Başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.